XỬ LÝ DỮ LIỆU

Thu thập dữ liệu từ báo cáo tài chính!
  • 27-03-2018
  • 2,243 lượt xem

Thu thập dữ liệu từ báo cáo tài chính!

Nhận thu thập dữ liệu Báo cáo tài chính từ các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán VN (HOSE, HNX, UPCOM). Năm thu thập từ 2008 đến nay!

Quy trình xử lí dữ liệu khảo sát
  • 27-03-2018
  • 15,026 lượt xem

Quy trình xử lí dữ liệu khảo sát

Nhận xử lý dữ liệu thu thập từ khảo sát. Các bước xử lý dữ liệu bao gồm mã hóa, phân tích độ tin cậy (Cronbach's Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan (Correlation), phân tích hồi quy (Regression), phân tích T-test, Anova.

IMGROUP

Tìm