Tiêu chuẩn nào cho Cronbach’s Alpha!
  • 17-03-2015
  • 22,442 lượt xem

Tiêu chuẩn nào cho Cronbach’s Alpha!

Trong phân tích nhân tố Cronbach’s Alpha, giá trị bao nhiêu là đủ để nhận hoặc không đủ để loại một biến. Hệ số như thế nào gọi là tốt. Nếu xấu thì phải giải quyết như thế nào?

EFA - Phân tích nhân tố khám phá!
  • 17-03-2015
  • 23,037 lượt xem

EFA - Phân tích nhân tố khám phá!

Trong phân tích nhân tố khám phá EFA, giá trị bao nhiêu là đủ để nhận hoặc không đủ để loại một biến. Hệ số như thế nào gọi là tốt. Nếu xấu thì phải giải quyết như thế nào?

IMGROUP

Tìm