Tải phần mềm IBM SPSS!
  • 17-03-2015
  • 6,074 lượt xem

Tải phần mềm IBM SPSS!

Để thực hiện phân tích dữ liệu thu được từ khảo sát thì cần có phần mềm xử lí số liệu. Trong nghiên cứu định lượng thì phần mềm thông dụng nhất là IBM SPSS.

IMGROUP

Tìm