Quy trình xử lí dữ liệu khảo sát
  • 27-03-2018
  • 5,704 lượt xem

Quy trình xử lí dữ liệu khảo sát

Nhận xử lý dữ liệu thu thập từ khảo sát. Các bước xử lý dữ liệu bao gồm mã hóa, phân tích độ tin cậy (Cronbach's Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan (Correlation), phân tích hồi quy (Regression), phân tích T-test, Anova.

IMGROUP

Tìm