Hồi qui (Regression) trong SPSS!
  • 17-03-2015
  • 33,266 lượt xem

Hồi qui (Regression) trong SPSS!

Hồi qui trong SPSS là bước kiểm định mô hình nghiên cứu sau khi chạy một loạt các phân tích Cronbach’s Alpha, EFA, Correlations để chọn lựa những biến độc lập thỏa mãn điều kiện cho yêu cầu hồi qui.

Tải phần mềm IBM SPSS!
  • 17-03-2015
  • 6,073 lượt xem

Tải phần mềm IBM SPSS!

Để thực hiện phân tích dữ liệu thu được từ khảo sát thì cần có phần mềm xử lí số liệu. Trong nghiên cứu định lượng thì phần mềm thông dụng nhất là IBM SPSS.

IMGROUP

Tìm