EFA - Phân tích nhân tố khám phá!
  • 17-03-2015
  • 23,037 lượt xem

EFA - Phân tích nhân tố khám phá!

Trong phân tích nhân tố khám phá EFA, giá trị bao nhiêu là đủ để nhận hoặc không đủ để loại một biến. Hệ số như thế nào gọi là tốt. Nếu xấu thì phải giải quyết như thế nào?

Tải phần mềm IBM SPSS!
  • 17-03-2015
  • 7,619 lượt xem

Tải phần mềm IBM SPSS!

Để thực hiện phân tích dữ liệu thu được từ khảo sát thì cần có phần mềm xử lí số liệu. Trong nghiên cứu định lượng thì phần mềm thông dụng nhất là IBM SPSS.

IMGROUP

Tìm