Hồi qui (Regression) trong SPSS!

SPSS hay AMOS?

Hồi qui (Regression) trong SPSS!
Ngày đăng: 17-03-2015
10,154 lượt xem

SPSS vs AMOS

1. SPSS là gì?

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) là phần mềm máy tính được sử dụng cho mục đích thống kê số liệu. SPSS mang đến cho người dùng một giải pháp trong việc quản lí dữ liệu cộng với khả năng xử lí, phân tích số liệu một cách mạnh mẽ. Ngoài ra với giao diện thân thiện, người dùng có thể dễ dàng sử dụng các chức năng của các bộ công cụ có sẵn để phục vụ cho công tác nghiên cứu của mình.
Xem thêm: SPSS là gì?

2. AMOS là gì!

AMOS (hay còn gọi là SPSS AMOS) là công cụ để xây dựng các mô hình cấu trúc (SEM) để phân tích các mô hình với độ chính xác hơn các kỹ thuật thống kê đa biến tiêu chuẩn. Điều  này không thể làm được nếu chỉ sử dụng phần mềm SPSS trong trường hợp mô hình có nhiều biến phụ thuộc và trung gian.

3. SPSS vs AMOS

SPSS thường được dùng:
  • Phân tích tần số, Anova, thống kê mô tả, tương quan, hồi quy, kiểm định có tham số, kiểm định phi tham số các loại.
  • Thống kê mô tả : Lập bảng chéo, tần số, Descriptives, khám phá, mô tả, tỷ lệ
  • Thống kê đơn biến : trung bình, t -test, ANOVA, tương quan ( hai biến, từng phần partial, khoảng cách), kiểm tra phi tham số.
  • Dự đoán kết quả: hồi quy tuyến tính
  • Dự đoán phân  nhóm nhóm: phân tích nhân tố, phân tích cluster ( hai bước, K -means, phân cấp), biệt số.
AMOS thường được dùng:
  • Xác định, ước lượng, đánh giá, và trình bày mô hình của bạn trong một giao diện trực quan để kiểm định mối quan hệ giữa các biến số giả thuyết.
  • Phân tích CFA, kiểm định SEM, phân tích bootstrap, phân tích đa nhóm, phân tích tác động của biến điều tiết, biến trung gian.
Kết luận:
  • Để đánh giá tổng thể một mô hình gồm nhiều ước lượng hồi quy, tương quan… thì ưu tiên dùng AMOS.
  • Với mô hình đơn giản, ít một biến phụ thuộc, không có biến trung gian thì chỉ cần dùng SPSS là đủ để đánh giá.

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

IMGROUP

Tìm