Hồi qui (Regression) trong SPSS!

Định tính vs định lượng!

Hồi qui (Regression) trong SPSS!
Ngày đăng: 18-03-2015
51,557 lượt xem

Định tính vs định lượng

1. Nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định lượng là những nghiên cứu hướng vào việc thiết kế những quan sát định lượng các biến, phương pháp đo lường, phân tích mẫu và kiến giải mối quan hệ giữa các biến bằng các quan hệ định lượng. Việc suy diễn và giải thích các hiện tượng là dựa trên việc thu thập và phân tích những số liệu trước đó.

2. Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính là những nghiên cứu đề cập nhiều hơn vào sự đa dạng, kết cấu và cảm giác từ những biểu hiện của số liệu bởi vì việc nhận định và giải thích các hiện tượng là dựa trên sự nhìn nhận và khả năng tổng hợp của nhà nghiên cứu qua quá trình phát triển của những hiện tượng.

3. Định lượng vs định tính

Nghiên cứu định lượng và định tính mâu thuẫn với nhau nhưng chúng lại bổ sung cho nhau trong nhiều phương pháp. Bởi vì, tất cả các nghiên cứu đều chọn lọc và phân tích một cách hệ thống dữ liệu, đồng thời khảo sát một cách cẩn thận những trường hợp đối với những vấn đề nghiên cứu để tìm hiểu và giải thích chúng.
  • Một trong những sự khác nhau cơ bản giữa định tính và định lượng là từ bản chất của dữ liệu. Dữ liệu “mềm” là loại dữ liệu có tính chất cảm tính, dưới hình thức những cảm giác, những từ ngữ, câu cú, hình ảnh, ký hiệu…, với những chiến lược nghiên cứu và thu thập dữ liệu mang tính kỹ thuật hơn dữ liệu “cứng”, dưới hình thức là những con số.
  • Sự khác nhau còn lại là những nghiên cứu định tính và định lượng thường xuất phát từ những giả định khác nhau và những mục tiêu khác nhau về vấn đề nghiên cứu. Với những giả định và mục tiêu khác nhau có thể giúp cho nhà nghiên cứu quyết định nghiên cứu định tính hay định lượng.
Nghiên cứu định lượng nếu dựa trên những tiêu chuẩn của nghiên cứu định tính thì thường thất bại và ngược lại và cách tốt nhất là đánh giá đúng sức mạnh của mỗi cách được đưa ra.
Để đánh giá đúng sức mạnh của mỗi cách, việc tìm hiểu những định hướng riêng của những nhà nghiên cứu là rất quan trọng. Hầu như tất cả các nhà nghiên cứu định lượng đều dựa vào phương pháp tiếp cận thực chứng. Họ sử dụng phối cảnh dưới quan điểm của những nhà kỹ thuật, áp dụng “lập luận tái thiết” (re-constructed logic) và đi theo hướng nghiên cứu đường kẻ. Họ gọi đó là “những biến số và giả thuyết”. Những nhà nghiên cứu định lượng nhấn mạnh việc đo lường những biến số và kiểm tra giả thuyết được liên kết để từ đó đưa ra những lời giải thích nhân quả chung.

dinh tinh vs dinh luong

Định tính vs định lượng

Để định hướng cho những nghiên cứu là định tính hay định lượng đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải mất nhiều thời gian, công sức để hiểu được sự khác nhau về phương pháp thực hiện và nhận ra những bổ sung lẫn nhau của nghiên cứu định tính và định lượng

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

IMGROUP

Tìm