PHÂN TÍCH DATA

Hồi qui (Regression) trong SPSS!
  • 17-03-2015
  • 44,907 lượt xem

Hồi qui (Regression) trong SPSS!

Hồi qui trong SPSS là bước kiểm định mô hình nghiên cứu sau khi chạy một loạt các phân tích Cronbach’s Alpha, EFA, Correlations để chọn lựa những biến độc lập thỏa mãn điều kiện cho yêu cầu hồi qui.

IMGROUP

Tìm