PHÂN TÍCH DATA

EFA - Phân tích nhân tố khám phá!
  • 17-03-2015
  • 23,703 lượt xem

EFA - Phân tích nhân tố khám phá!

Trong phân tích nhân tố khám phá EFA, giá trị bao nhiêu là đủ để nhận hoặc không đủ để loại một biến. Hệ số như thế nào gọi là tốt. Nếu xấu thì phải giải quyết như thế nào?

IMGROUP

Tìm