PHÂN TÍCH DATA

Tương quan (Correlation) trong SPSS!
  • 17-03-2015
  • 41,893 lượt xem

Tương quan (Correlation) trong SPSS!

Để hồi qui mô hình thì cần tiến hành phân tích tương quan giữa các nhân tố độc lập với nhân tố phụ thuộc. Từ đó chúng ta sẽ chọn những nhân tố độc lập thực sự có tương quan với nhân tố phụ thuộc và đưa những nhân tố đó vào hồi quy.

IMGROUP

Tìm